خطا
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "isfahan" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
پرینت

مراحل تولید نخ POY

دسته : محصولات

مراحل تولید نخ POY
این صنعت به نام صنعت ذوب ریسی هم مشهور است زیرا یکی از روشهای تولید الیاف مصنوعی همچون پلی استر ، نایلون وپای پروپیلن روش ذوب ریسی می باشد.
برای تولید ابتدا چیپسپلی استر که در جامبوهای یک تنی بسته بندی شده است وارد اتاق چیپس می گردد.سپس با استفاده از جرثقیل چیپس ها وارد مخازن ذخیره مواد (هاپر) می شود.
انتقال چیپس پلی استر در سیستم توسط هوای فشرده انجام می شود .به این صورت که هاپر تخلیه چیپس در طبقه همکف است ومخازن اصلی چیپس درروی طبقه پنجم می باشد.با زمان بندی مشخص چیپس پلی استر به ارتفاع 35 متری به بالا فرستاده می شود. هاپر ذخیره دارای2 سطح ذخیره می باشد . سنسورها پروخالی بودن مخزن ها را بصورت اتوماتیک کنترل می نمایند.هنگاهی مقدار چیپس در مخازن به حداقل برسد سنسورها عمل کرده وچیپس ها از هاپرهی تخلیه به هاپرهای ذخیره منتقل میشودو وقتی چیپس از سطح پر عبورکرده وهاپر پر میشود سنسورها کار انتقال چیپس را متوقف میکنند.
چیپس براساس ظرفیت و مقدار خاص وارد کریستالیزور میشود.کریستالیزورتوسط هوای گرم و پاشش چیپس توسط هوا و فشار،اجازه چسبندگی را به هم نمی دهد و آبی که در چیپس وجود دارد را تا حدودی می گیرد ولی خشک نمی کند . ولی باعث می شود که زنجیره های داخل چیپس کریستالیزه شود و رنگ سفیدی پیدا می کند. بعد از کریستالیزه شدنچیپس ها دیگر به هم نمی چسبند
سپس چیپس وارد درایر می شود. ودر آنجا رطوبت باقیمانده چیپس پلی استر به 005/% می رسد.
میزان فشار و دمای هوای فشرده کهبرای انتقال چبپس ها استفاده می شود،توسط سیستم های جانبیایجاد کنترل می گردد.
چیپس پلی استر بعد از خشک شدن وارد اکسترودر میشود. انجام مراحل ذوب چیپس پلی استر به صورت پیوسته انجام می شود هر گونه توقف ویا بروز کوچکترین مشکل در طول مسیر موجب قطع تولید شده و خسارات های زیادی به کل سیستم وارد می گردد. درون اکسترودر چیپس توسط ماردون مارپیچ وحرارت منطقه ایی به پلیمر مذاب یکنواخت با دما و گرانروی مشخص تبدیل می شود. بعد از این مرحله فیلتریگ داریم وپلیمر مذاب به فیلتراسیون پیوسته انتقال می یابد. فیلتراسیون از عبور مواد اضافی داخل پلیمر جلوگیری می نماید.
هر چیپسی بسته به نوع و شرایط تولید روش خاص تولید را میطلبد.
سپس این پلیمر ذوب شده درون لوله های مخصوص به قسمت هد ریسندگی منتقل می شود. به منظور جلوگیری از افت دما و جامد شدن پلیمرمذاب تمام سیستم حرکت درون یک سامانه لوله دو جداره انتقال می یابد که در اطراف این پلیمر مذاب ، روغن مخصوص با دمای مشخص با دقت ±1˚Cبا سیستم دوجداره کنترل میشود. که پلیمر مذاب هیچ تغییر دمایی پیدا نکند در صورت کمترین تغییر دمادر پلیمر مذاب شرایط مطلوب جهت تولید مهیا نخواهد شد.
سپس پلیمر مذاب به سمت پمپ ها هدایت میشود. سیستم پمپ ها مترینگ است. این قسمت از مهترین قسمت های تولید نخ POY می باشد.پمپها به صورت چرخ دنده ای کارکرده ومیزان دقیق عبور مواد را کنترل می نماید به صورتی که هرپمپ بایدبر اساس نمره نخ تولیدی مقدار مشخص ودقیق پلیمر مذاب عبوردهد.
پس از آنپلیمر مذاب به قسمت تولید رشته هاینخ یا اسپیرنت ریسندگی وارد میشود. در این قسمت با ظرفیت و دبی و نمره مشخص رشته های نخ تشکیل میشود یعنی باعبور این پلیمر مذاب از سوراخ های بسیار ریز رشته های نخ با نمره مشخص تولید میشود.سپس در قسمت کوانچینگ این پلیمر مذاب که به صورت رشته های بسیار باریک نخ از سوراخ های بسیار ریز اسپیرنت ها بیرون آمده ، سرد می شود.که با این کار با هوایی با دبی و دما ورطوبت مشخص صورت می گیرد.
بعد از کوانچینگ عمل روغن زن به نخ POY تولید شده انجام میشود. این روغن ریسندگی برای ایجاد حالت لعاب به نخ اضافه میشود..این عمل باعث میشود مراحل بعدی تولید نخ POY بهتر انجام شود.ودر پایان نخ POY تولید شده روی دوک های مقوایی خاص چند لایه (بوبین )
توسط دستگاه های حساس ودقیق به نام وایندر پیچیده میشود.این کار بسیار دقیق وحساس است به طوری که سرعت وکشش دستگاه به صورت دیجیتال کنترل می شود.
به عمل نهایی بیرون آوردن بوبین های مقوایی نخ POY از روی دستگاه وایندر داف گقته می شود.عمل داف به دو شکل داف اتوماتیک وداف دستی انجام می شود.در روش داف دستی مراحل انجام می بایست با دقت کامل انجام شود.