نخ DTY

اطلاعات بیشتر

تولید نخ DTY
نخ POY به صورت رشته های صاف و نیمه کشیده هستند قابلیت کشش دارند و باید فرم بگیرند. به این فرم دهی به نخ POY تکسچرایزینگ می گویند.
4 روش برای تکسچرایزینگ نخ POY وجود دارد .یکی از این روشهای متداول در صنعت به نام تکسچرایزینگ تاب مجازی(false twist texturizing) است.
کشش حرارت باعث شکسته شدن زنجیره های موقت می شود و بعد تاب خوردن آن زنجیره هایی که شکسته شده فرم زیکزاک میگیرد.
همزمان عمل سرد شدن انجام می شودسپس تاب باز شده و دراین حالت نخ حالت فنری(Crimp)به خود گرفته به همان حالت باقی می ماند.
سپس نوع نخ را براساس نیاز نخ ساده یانخ اینترمینگل تولید می گردد.
نخ های اینترمینگل به منظور استفاده در چله پارچه به عنوان تار استفاده میشود.
نخ های ساده برای استفاده در پود پارچه و همچنین تولید پارچه های کشباف ،تولید لباس های ورزشی ولبلس های زیر و ... براساس نیاز بازار تولید می گردد.
فرایند بهتر نخ در مصارف بافندگی به نخ روعن مخصوص زده می شود.سپس نخ روی بوبین های پیچیده شده وپس از کنترل نهایی به بازارمصرف عرضه می شود.